Skip to main content

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została powołana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Jesteśmy umundurowaną formacją tworzoną przez radę gminy, dbamy o ochronę porządku publicznego na terenie gminy.

Dołącz do OSP - zostań strażakiem!

Według danych statystycznych w kraju funkcjonuje około 466 oddziałów straży miejskiej i 122 odziały gminne. Zgodnie z art. 24 pkt4 ustawy o strażach gminnych, do jednostki może wstąpić jedynie osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie. Rolę komendanta straży oraz zastępcy muszą posiadać wykształcenie wyższe.